Om Pristesteren

Dette nettstedet eies og drives av PRISTESTEREN AS. Tjenesten sammenligner, tester og formidler ulike tjenester og produkter. For brukerne er tjenesten gratis å benytte. Vi fokuserer alltid vår videreformidling på fire grunnpilarer – nemlig kunden, seriøsitet, kvalitet og brukeren av nettsidene.

Nettsidene opplyser forbrukeren om deres rettigheter og hjelper brukeren å se årsaker til at ulike produkter og tjenester kan medføre fordeler, hvilke produkter som passer den enkelte best, samt hvilke fallgruver brukerne skal se opp for. Gjennom å få frem positive og negative sider ved de ulike produktene/tjenestene kan tjenesten gi deg som forbruker muligheten til å velge det beste alternativet ut ifra dine krav og behov. For å spare deg for tid og energi formidles undersøkelsene og testene på en oversiktlig og brukervennlig måte.

Selskapets formidling er uten kostnadsrisiko for våre samarbeidspartnere og gir en solid, automatisk og oversiktlig kontroll. Den genererer blant annet økning i salg, av kundemasse, og synliggjør produktene/tjenestene for et betydelig antall brukere. Vår effektive videreformidling er i kraftig vekst blant annet på grunn av vår seriøse og målbevisste profil som når ut til ønskede kundegrupper. Nettsidene har meget god kvalitet på trafikken, blant annet på grunn av en bredspektret optimering og høye annonsebudsjetter.

PRISTESTEREN er en uavhengig aktør, men mottar provisjon fra våre samarbeidspartnere. Det er viktig å presisere at vurderingene og testene av produktene/tjenestene gjøres på selvstendig grunnlag.

Vi tester, sammenligner og formidler ulike produkter og tjenester på nett. Tjenesten er gratis og vi opplyser om rettigheter og hjelper forbrukeren i å se årsaker til at ulike produkter/tjenester kan medføre fordeler, hvilke produkter som passer den enkelte best, samt hvilke fallgruver brukerne skal se opp for. Gjennom å få frem positive og negative sider ved de ulike produktene/tjenestene kan vi gi deg som forbruker muligheten til å velge det beste ut i fra dine krav og behov. For å spare forbrukeren for tid og energi formidler vi undersøkelsene og testene på en oversiktlig og brukervennlig måte. Det skal være enkelt og raskt å få de beste produktene/tjenestene markedet kan tilby gjennom våre nettsider.

Vil du samarbeide med oss?