Personvernerklæring

Sist oppdatert: 18.03.2024

Pristesteren.no eies og driftes av PRISTESTEREN AS (Orgnr: 928 093 921). Denne personvernerklæringen forteller om hvordan PRISTESTEREN AS samler inn og bruker personopplysninger og informasjonskapsler. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

 

Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettsid, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. Vi krypterer alle IP-adresser i våre systemer slik at disse ikke kan knyttes til en enkeltperson.
 • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere. Partnerne kan gi oss informasjon som inneholder IP-adresser.
 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

 

Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

 • Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i.
 • Validere gjennomførte bestillinger: Vi bruker opplysninger for å validere dette opp i mot data vi mottar fra våre samarbeidspartnere.
 • Nyhetsbrev: Vi bruker opplysninger dersom du velger å abonnere på nyhetsbrev fra oss.
 • Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 • Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 • Markedsføring: Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tilpasninger som er mest mulig relevante for deg. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette.
 • Forhindre misbruk av tjenestene våre: Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre.

Det rettslige grunnlaget for disse formålene er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester. Det rettslige grunnlaget for formål 3 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette.

 

Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.
 • Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere i opptil 12 måneder. Opplysningene blir  anonymisert når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet med lagringen.
 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre brukere i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger.

 

Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss om å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

 

Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

Google Analytics plasserer 3 informasjonskapsler på din enhet. Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk. Disse slettes etter 50 måneder.

Det benyttes også cookies fra Facebook, LinkedIn og Google for å optimalisere vår annonsering i disse kanalene.

Informasjonskapsler fra WordPress benyttes opp i mot innloggede brukere (gjelder kun ansatte i PRISTESTEREN AS).

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på denne nettsiden.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Stian Grepstad

Telefonnummer: 909 52 184

E-postadresse: post@pristesteren.no

Adresse: Hans Liens vei 14, 1363 Høvik

Det er daglig leder i PRISTESTEREN AS som er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.