Slik tester vi kredittkort

Sist oppdatert: 18.03.2024

Innholdsfortegnelse

I Norge finnes det et rikt utvalg av kredittkort. De fleste kortene har mange like vilkår og produktegenskaper, men det er også mye som skiller de fra hverandre. Forskjellen på de beste kredittkortene og de dårligste er stor, og behovet og ønskene til forbruker er ulikt, som har avgjørende innvirkning på hvilket kredittkort som er best for den individuelle forbruker og til hvilket bruksområde.

Det finnes ikke universelle sannheter om hvilket kredittkort som passer best til alle forbrukere, da hver enkelt forbruker har ulike behov og preferanser. Dermed varier det hvilket kredittkort som er best til individuelle behov. Det varierer også etter hvilket formål kredittkortet skal ha innenfor forbrukerens økonomi. Det betyr at det kan være ønskelig for hver enkelt forbruker å ha flere enn ett kredittkort. Derfor tilbyr vi både innhold for majoriteten av forbrukere, en såkalt gjennomsnittlig forbruker representert i generell rangeringstabell, tester i artikkelformat og annet innhold. I tillegg tilbyr vi kategorirangering og kategoritester i artikkelformat. Supplert av tester, sammenligninger og rangeringer helt ned til enkeltfordeler i kortproduktene.

Kredittmarkedet er blant de mest gjennomregulerte bransjene i Norge, og vi skal stå frem som et forbilde i hvordan vi henvender oss til deg, og i innholdet på nettsidene våre. I tillegg til å følge enhver tid gjeldende lover og regler skal vi ha fokus på etikk og moral i vårt arbeid. Som betyr at vi ikke oppfordrer til bruk av kreditt uten at det er en rasjonell årsak bak bruken, og ikke uten å samtidig appellere til sunn fornuft og informere om mulige konsekvenser av mangelfull tilbakebetaling og for høy usikret gjeld. Vi ønsker samtidig tilby deg informasjon om valgfrihet og de muligheter som kredittkort innehar, samt andre objektive fordeler som rabatter, forsikringer, økt forbrukerbeskyttelse ved handel, andre positive sider ved hverdags-, jobb-, reise- og feriebruk, samt rask og enkel tilgang til kreditt i nødvendige eller spesielle situasjoner.

Kriterier for utvalget

Faktorer som bedømmes i karaktersetting og rangering

I tillegg til at de generelle testkriteriene blir hensyntatt vil også følgende kriterier bli lagt til grunn:

Fordeler i kredittkortet

Følgende testkriterier virker positivt inn på karaktersetting/rangering av kredittkort:

Ulemper med kredittkortet

Følgende testkriterier kan gi trekk i karaktersetting/rangering av kredittkort:

Vilkår

Følgende testkriterier kan enten gi trekk eller virke positivt inn i karaktersetting/rangering av kredittkort:

Søknadsprosess

Følgende testkriterier kan enten gi trekk eller virke positivt inn i karaktersetting/rangering av kredittkort:

Bruker- og kundevennlighet

Følgende testkriterier kan enten gi trekk eller virke positivt inn i karaktersetting/rangering av kredittkort:

Karaktersetting gjøres i en komparativ kontekst med andre kredittkort som er testet og sammenlignet.